Türk Hamamı

Türk hamamları başlıca bəş hissəyə ayrılır:
Soyunma yerləri
Yuyunma yerləri:
Soyuqluq,
Hamam (İstilik);
İsitmə yeri (Külhan)
Soyunma yerləri Geniş bir sofa və ətrafında bölməli səkilər tapılar. Yuyulan kəslər, bu səkilərdə uzanıb istirahət.
Yuyunma yerləri
Soğuklukta keçilərək girilən hamam qisiminə deyilir. Bura da bəzi hissələrə ayrılır: kurna başı deyilən hər kəsin tək-tək yuyunduğu yer, xəlvət adı verilən bağlı və yalnız başına yuyunma hüceyrələri. Bir də üzərinə uzanıb tər tökülən göbək daşı tapılar. Bura, hamamın mərmər qablı ağacları daha yüksək edilmiş və müxtəlif həndəsi şəkillərdə ola yerdir.
İsitmə yeri – külhan
Hamamın altında olub burada atəş yanar. Ateşten yüksələn alov və tüstü, mərmər zəminin altındakı xüsusi yollardan, divar içlərindən keçər, tüteklik adı verilən bacadan çıxar.
Türk hamamlarının bir dəyişik tərəfi də, buxar duşu əsasına söykənən Fin hamamı istəmələridir. Bu gün dünya idman aləmində, tez tərləyərək, çox kilo vermək üçün bu hamamlarda faydalanılmaktadır. Bu baxımdan Türk hamamlarından bütün idmançılar istifadə edərlər.